Preparació examen Unitats 5 i 6

30 03 2010

Φίλοι,

A la tornada de les vacances de setmana santa, continuarem treballant les equacions i els sistemes d’equacions. El dijous 15 d’abril farem l’examen de les unitats 5 i 6. Aquest examen, a més, constituirà la recuperació per a aquells de vosaltres que tingueu el 2n trimestre de Matemàtiques suspès.

Aquí us deixo el material que anirem treballant fins el dia de l’examen (a més, hem de corregir alguns problemes pendents).

Malgrat que els teniu en el full que us he penjat, aquí us deixo els continguts que cal preparar per l’examen:

  • Operar amb polinomis.
  • Resoldre equacions de primer grau sense i amb denominadors.
  • Resoldre equacions de segon grau incompletes amb o sense la fórmula.
  • Conèixer, i saber aplicar, la fórmula x=\dfrac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} per a la resolució de les equacions de segon grau completes ax^2+bx+c=0.
  • Identificar i resoldre sistemes d’equacions lineals per algun dels mètodes numèrics: substitució, reducció i igualació.
  • Identificar els sistemes d’equacions lineals com a dues rectes en el pla.
  • Saber representar un sistema d’equacions lineals en el pla cartesià i trobar la seva solució gràficament.
  • Saber traslladar enunciats del llenguatge comú al llenguatge algèbric.
  • Saber plantejar i resoldre situacions-problema mitjançant equacions de primer i de segon grau, i mitjançant sistemes d’equacions lineals.
Anuncis
Això que anomenem matemàtiques…

27 03 2010

Φίλοι,

Sovint, a classe, davant d’una explicació o la presentació de nous continguts, pregunteu perquè serveix tot allò. La resposta, encara que pugui ser fàcil, no us deixa satisfets, potser perquè espereu aplicacions immediates a la vostra vida quotidiana i, malgrat que hi són, no acabeu de veure on són les fraccions, les potències o els sistemes, posem per cas, en els vostres mòbils.

Continuem motivant el vostre interès per les matemàtiques amb aquest link que us portarà a un vídeo on el professor de la UPC Marino Arroyo, que acaba de rebre una important beca de la prestigiosa European Research Council, explica la seva línia de recerca dins el món de la simulació numèrica aplicada, en el seu cas, a la predicció de fenòmens a escala nanomètrica. Això són matemàtiques!

Marino Arroyo, professor of the “Escola de Camins, Canals i Ports” of Barcelona, talks about computer simulations applied to predict phenomena on the nanometer scale.

Practiquem les equacions!

20 03 2010

Φίλοι,

Us deixo aquí un JClic preparat per la professora Victòria Xifré, de l’IES Tremp. Us servirà per continuar practicant les equacions.

Resolució examen Unitat 5 3r ESO A i B

6 03 2010

Φίλοι,

Us deixo aquí la solució de l’examen corresponent a la unitat 5, Equacions. Consulteu-la!

Unitat 5: Equacions