Examen suficiència 3r ESO A i B 2009-2010

6 06 2010

Φίλοι,

Us deixo el document que us servirà per preparar millor l’examen de suficiència. Hi consten els contiguts que cal saber per superar les Matemàtiques de 3r ESO, amb alguns exemples que permeten acabar de definir els continguts.

Continguts examen suficiència

Anuncis
Prova escrita funcions

2 05 2010

Φίλοι,

He pensat que el proper dilluns 10 de maig podríem fer una prova escrita de la unitat didàctica dedicada a les funcions.  NO és l’examen de la unitat, però. Allò que entrarà a l’examen us ho resumeixo en els següents punts:

 • Definició de funció.
  • Donada una representació gràfica, raonar si és la representació o no d’una funció.
 • Domini i imatge d’una funció.
 • Funcions periòdiques.
  • Decidir si una funció és o no periòdica.
  • Calcular el període d’una funció periòdica.
 • Continuïtat d’una funció.
  • Identificar si una funció és o no contínua, establint els interval de continuïtat i de discontinuïtat.
 • Creixement i decreixement d’una funció.
  • Establir els interval de creixement i de decreixement d’una funció donada.
  • Donar les coordenades dels màxims i dels mínims d’una funció.
 • Representació gràfica de rectes.
  • Identificar les rectes com a funcions lineals o funcions afins.

No deixeu de consultar l’entrada anterior, on hi ha un quadern virtual que permet treballar les característiques d’una funció. A més, us deixo aquí un JClic, també sobre funcions, que us pot anar bé (només hem treballat els dos primers punts, però).

Funcions reals de variable real

2 05 2010

Φίλοι,

Per tal que continueu treballant les funcions i les seves característiques, us deixo aquí aquest quadern virtual del professor Jaume Salvo, del col·legi dels Maristes de Sants-Les Corts. Algunes coses nosaltres no les hem treballades, però trobo que s’adiu força amb allò que hem tractat a classe. Cliqueu sobre la imatge per accedir-hi!

Preparació examen Unitats 5 i 6

30 03 2010

Φίλοι,

A la tornada de les vacances de setmana santa, continuarem treballant les equacions i els sistemes d’equacions. El dijous 15 d’abril farem l’examen de les unitats 5 i 6. Aquest examen, a més, constituirà la recuperació per a aquells de vosaltres que tingueu el 2n trimestre de Matemàtiques suspès.

Aquí us deixo el material que anirem treballant fins el dia de l’examen (a més, hem de corregir alguns problemes pendents).

Malgrat que els teniu en el full que us he penjat, aquí us deixo els continguts que cal preparar per l’examen:

 • Operar amb polinomis.
 • Resoldre equacions de primer grau sense i amb denominadors.
 • Resoldre equacions de segon grau incompletes amb o sense la fórmula.
 • Conèixer, i saber aplicar, la fórmula x=\dfrac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} per a la resolució de les equacions de segon grau completes ax^2+bx+c=0.
 • Identificar i resoldre sistemes d’equacions lineals per algun dels mètodes numèrics: substitució, reducció i igualació.
 • Identificar els sistemes d’equacions lineals com a dues rectes en el pla.
 • Saber representar un sistema d’equacions lineals en el pla cartesià i trobar la seva solució gràficament.
 • Saber traslladar enunciats del llenguatge comú al llenguatge algèbric.
 • Saber plantejar i resoldre situacions-problema mitjançant equacions de primer i de segon grau, i mitjançant sistemes d’equacions lineals.
Resolució examen Unitat 5 3r ESO A i B

6 03 2010

Φίλοι,

Us deixo aquí la solució de l’examen corresponent a la unitat 5, Equacions. Consulteu-la!

Unitat 5: Equacions

Problemes d’equacions: exemples

21 02 2010

Φίλοι,

Us deixo aquí algun exemples de resolució de problemes mitjançant equacions de primer i de segon grau. Espero que us serveixin per preparar l’examen.

Problema 1.- Preguntat un home per la seva edat, contesta: «Si al doble de la meva edat se n’hi treuen 17 anys, s’obté el que em falta per arribar a 100 anys». Quina és l’edat d’aquesta persona?

Direm x a l’edat de l’home. El doble de la seva edat s’escriu 2x i, si al doble, li traiem 17, 2x-17. Si l’home té x anys, el que li falta per arribar a 100 és 100-x. Per tant, l’equació que cal plantejar és

2x-17=100-x

La solució de l’equació és x=39; és a dir, l’home té 39 anys.

Problema 2.- Trobeu tres nombres enters consecutius tals que la suma dels seus quadrats sigui 302.

Diguem-li x al primer nombre enter. El nombre enter consecutiu a x és x+1 i, el consecutiu a aquest darrer, x+1+1=x+2. L’equació que cal escriure, atès que la suma dels quadrats d’aquests nombres és 302 és:

x^2+(x+1)^2+(x+2)^2=302

Si desenvolupem els quadrats, arribem a:

x^2+x^2+2x+1 + x^2+4x+4=302

o, sumant termes equivalents, 3x^2+6x+5=302. Aquesta equació de segon grau té dues solucions, x=-11 i x=9. Per tant, tenim dues possibles solucions al problema:

-11, -10 -9

9, 10, 11

Algú podria simplificar una mica el problema?! I si, en comptes de considerar x com el primer nombre, haguéssim considerat x-1? Quins serien, aleshores, els altres dos nombres (els consecutius a x-1)? Penseu-hi, plantegeu l’equació i resoleu-la. Escriviu un comentari amb la vostra solució, tot animant-vos a fer servir el codi LaTex per tal d’escriure les equacions!

Preparació examen Unitat 5: Equacions

15 02 2010

Φίλοι,

Aquí us deixo el model d’examen corresponent a la unitat 5: Equacions. És, com sempre, de caràcter voluntari, però caldrà entregar-lo dilluns 22 de febrer i, aquesta vegada, jo us el tornaré corregit abans de l’examen. Per a qui entrigui aquests exercicis, la puntuació serà la següent: Preparació de l’examen U5, 25%; Examen U5, 75%.

Atenció a les normes i a la data de presentació!

Preparació examen Unitat 5

Utilitzeu el blog per preguntar tots els vostres dubtes!